កង់ម៉ាក Trinx M710 ទើបចូលស្តុកថ្មី ស៊េរីថ្មី​  "Bikecycle​(Trinx M710)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0046-1
As low as $419.00

កង់ម៉ាក Trinx M710 ទើបចូលស្តុកថ្មី ស៊េរីថ្មី​  "Bikecycle​(Trinx M710)
- រង្វង់កង់29 size S M
- លីបខាងមុខ3 ក្រោយ9
- ប្រាំងប្រេង បូមខ្យល់ locked/open
- ប្រើជង្គង់ប្រហោងគៀប
- គ្រឿង Shimano Altus​ blue/black"

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:កង់ម៉ាក Trinx M710 ទើបចូលស្តុកថ្មី ស៊េរីថ្មី​  "Bikecycle​(Trinx M710)
Powered By INKLUSIVITY