កង្ហាទឹកកក ម៉ាក OTTO (ចំណុះ 70 លីត្រ)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0139-13
$170.00

កង្ហាទឹកកក ម៉ាក OTTO (ចំណុះ 70 លីត្រ)
- ផលិតផលថៃ
- ចំណុះទឹក 70 លីត្រ
- តម្រងច្រោះដី សម្លាប់មេរោគ
- មាន Sensor សំរាប់វាស់បរិមាណទឹក
- កំណត់កំម្លាំងបាន 3 កំរិត

តម្លៃ: $170

Write Your Own Review
You're reviewing:កង្ហាទឹកកក ម៉ាក OTTO (ចំណុះ 70 លីត្រ)
Powered by Inklusivity