កំសៀវដាំទឹក​អគ្គីសនី (ចំណុះ 1.7L)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0063-7
$37.50

កំសៀវដាំទឹក​អគ្គីសនី 

Brand : Midea

ចំណុះ : 1.7L

Model : MK-HJ1705G

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:កំសៀវដាំទឹក​អគ្គីសនី (ចំណុះ 1.7L)
Powered By INKLUSIVITY