ក្រែមបំពង់​ លាបមាត់ #02 - Esfolio Lipstick Pretty Woman (3.5ml)

AvailabilityIn stock
SKU
VHPML00068
$8.00

ក្រែមបំពង់​ លាបមាត់ #02 - Esfolio Lipstick Pretty Woman (3.5ml)
Made in Korea
ក្រែមលាបបបូរមាត់ដែលស្ត្រីមិនអាចខ្វះបាន ជួយលើកសម្រស់ស្រ្តីឲ្យមានភាពសិចស៊ីស្អាតតាមបែបធម្មជាតិពិតៗ។
ក្រែមលាបមាត់ Denumire Shesome
នូណា 02 ស្រីស្អាត 3.5ml

តម្លៃ: $8.00

Write Your Own Review
You're reviewing:ក្រែមបំពង់​ លាបមាត់ #02 - Esfolio Lipstick Pretty Woman (3.5ml)
Powered By INKLUSIVITY