គុយទាវ ភ្នំពេញ (12 កញ្ចប់)

$5.50
AvailabilityIn stock
SKU
V-0102-51

គុយទាវ ភ្នំពេញ (12 កញ្ចប់)
គុយទាវ ភ្នំពេញ (71 g) មាន 12 កញ្ចប់
Dimensions : 25.00 x 26.00 x 14.00 (Cm)

តម្លៃ : $5.50 / 1កេស

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 
Write Your Own Review
You're reviewing:គុយទាវ ភ្នំពេញ (12 កញ្ចប់)
Powered by Inklusivity