ងៀតគោ សាច់គោស្រស់ខ្មែរ100% (1Kg)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0184-2
$25.00

ងៀតគោ សាច់គោស្រស់ខ្មែរ100% (1Kg)

របស់ថ្មី, គ្មានសារធាតុគីមី, ស្ងួតល្អ, រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស

តម្លៃ: $25.00

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ងៀតគោ សាច់គោស្រស់ខ្មែរ100% (1Kg)
Powered by Inklusivity