ចេកអំបូងលឿង​ banana

$4.00
AvailabilityIn stock
SKU
Ba001

ចេកអំបូងលឿង​ banana

ចេកអំបូងលឿង​ banana មានរសជាតិឆ្ងាញ់់

ចេកធម្មតាជាតិ ដាំនៅចំការ ជាផលិតផលសុទ្ធ 

ផ្លៃថ្លោះៗធំល្អ មានរសជាតិផ្អែមក្រអូប 

ជាផលិតផលខ្មែរ  

Write Your Own Review
You're reviewing:ចេកអំបូងលឿង​ banana
Powered by Inklusivity