តែប៉ៃតង Green Tea Lemon & Ginger 25s (អាយុកាលជាង 25ឆ្នាំ)

$5.50
AvailabilityIn stock
SKU
V-0020-6

តែប៉ៃតង Green Tea Lemon & Ginger 25s (អាយុកាលជាង 25ឆ្នាំ)
ជាតែដែលជួយទៅលើសុខភាពស្ត្រីខ្លាំងផងដែរ ញ៉ាំជាប្រចាំអត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីទេ និងជាផលិតផលញ៉ូហ្សីលែន។
របៀបឆុង៖
1. ឆុងជាមួយទឹកឆ្អិនធម្មតា
2. កូររយៈពេល 3 - 5 នាទី
3. ផឹកជាធម្មតាដោយគ្មានលាយជាមួយដោះគោ
4. ផឹកក្តៅអ៊ុនៗ
5. រក្សាទុកក្នុងកន្លែដែលមានខ្យល់ចេញចូលធម្មតា

Write Your Own Review
You're reviewing:តែប៉ៃតង Green Tea Lemon & Ginger 25s (អាយុកាលជាង 25ឆ្នាំ)
Powered by Inklusivity