ទឹកអប់រថយន្ត ប្រេងស្លឹកគ្រៃគ្រប់គ្រឿង Citronella essentail oil ទិញ 5 ថែម 1

$5.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0242-1

6 ml 

ទឹកអប់រថយន្ត ប្រេងស្លឹកគ្រៃគ្រប់គ្រឿង

មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា៖

• ខ្សល់ដកដង្ហើមស្រស់ស្រាយ

• បន្ធូអារម្មណ៍តានតឹង ជាមួយក្លិនដ៏ក្រអូប

• មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

• ជួយសំអាតសួត

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទឹកអប់រថយន្ត ប្រេងស្លឹកគ្រៃគ្រប់គ្រឿង Citronella essentail oil ទិញ 5 ថែម 1
Powered by Inklusivity