ទូក្លាស្សេកញ្ចក់កោង កកសុទ្ធ​ ICE CREAM FREEZER (CD-310)

$461.00
AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-12

ទូក្លាស្សេកញ្ចក់កោង កកសុទ្ធ​ ICE CREAM FREEZER (CD-310)

ទំហំ 1270*608*980mm   1215*600*910mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

តម្លៃៈ $461.00 

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទូក្លាស្សេកញ្ចក់កោង កកសុទ្ធ​ ICE CREAM FREEZER (CD-310)
Powered by Inklusivity