ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ ( ទ្វារកញ្ចក់ ) SC-228 585*620*1595mm 540*658*1560mm

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-1
$330.00

ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ ( ទ្វារកញ្ចក់ )

មាក់ SC-228

ទំហំ 585*620*1595mm 540*658*1560mm

ដែលមានកញ្ចក់និងផ្ទៃខាងក្នុងរឹងមាំល្អ អាចដាក់ភេសជ្ជៈ ដប់និងកំប៉ងតូចធំ

តម្លៃៈ $330.00

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ ( ទ្វារកញ្ចក់ ) SC-228 585*620*1595mm 540*658*1560mm
Powered by Inklusivity