ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ទឹកកក

$4.00
AvailabilityIn stock
SKU
62976-1

សរថ្លា

22.5cm X 14cm X 9.5cm

ប្រអប់ដាក់ទឹកកកវាជាប្រភេទជ័រស្អិត BPA-Free,

មាំល្អ ប្រើប្រាស់សំរាប់បង្កក និងដាក់ទឹកកក

មានទំហំ22.5cm X 14cm X 9.5cm មានទំហំសមល្មម

ងាយស្រួលដាក់ចូលក្នុងទូរទឹកកក
របៀបប្រើ : គ្រាន់តែដាក់ដុំទឹកកកចូល​រួចដាក់ចូលទូទឹកកក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រអប់សម្រាប់ដាក់ទឹកកក
Powered by Inklusivity