ប្រេងជំនួយការពារម៉ាស៊ីន (9971 Engine Protect CeraMol)

$25.00
AvailabilityIn stock
SKU
0218-25

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
ល្អ

Black bottle 25.00$

N/A 300ML

"New! Senfineco 9971 Engine Protect CeraMol. CeraMol គឺជាសារធាតុបន្ថែមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
សម្រាប់ម៉ាស៊ីនរថយន្តសាំង និងម៉ាស៊ូត។
បច្ចេកវិទ្យា CeraMol កាត់បន្ថយការកកិត និងកាត់បន្ថយការឡើងកំដៅខ្លាំងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងល្អ ការពារការកកិតដោយផ្ទាល់ពីលោហៈទៅលោហៈ និងបង្កើនភាពធន់នៃផ្នែកម៉ាស៊ីន។"

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រេងជំនួយការពារម៉ាស៊ីន (9971 Engine Protect CeraMol)
Powered by Inklusivity