ប្រេងលាងសម្អាតប្រព័ន្ធសាំង (9997 MaxClean Fuel System Cleaner)

$15.00
AvailabilityIn stock
SKU
0218-26

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់

ល្អ

Black bottle 15.OO$

300ML	

"#Senfineco 9997 Max Clean Fuel System Cleaner ជាផលិតផលជួយសំអាតក្នុង
បន្ទប់បន្ទុះក្នុងស៊ីឡាំងម៉ាស៊ីន
ជាផលិតផលពហុមុខងារ ។

វីធីប្រេី៖ ចាក់ចូលក្នុងធុងសាំង ចំណុះ
50 ឬតិចជាងនេះ ប្រេីមុនចាក់សាំងចូល ។

ចាក់ចូលក្នុងធុងសាំង ចំណុះ
50 ឬតិចជាងនេះ ប្រេីមុនចាក់សាំងចូល

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រេងលាងសម្អាតប្រព័ន្ធសាំង (9997 MaxClean Fuel System Cleaner)
Powered by Inklusivity