ផ្កា decor សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

$120.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-21

ផ្កា decor សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

ផ្កា decor សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

Size: W=130cm, L=67cm, H=67cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ផ្កា decor សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ
Powered by Inklusivity