មាស៊ីនបឺតខ្យល់ និងអ៊ុតថង់

AvailabilityIn stock
SKU
VPT0001
$50.00

មាស៊ីនបឺតខ្យល់ និងអ៊ុតថង់
ទិញម៉ាស៊ីន1ឈុតថែម ថង់ទំហំ1គីឡូ 5ថង់ និង 28x500cm:1ដុំ គឺសម្រាប់ បឺតខ្យល់ និងអ៊ុត ត្រី សាច់ បន្លែ អោយរក្សាទុកបានយូរ។

តម្លៃ : $50.00

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 
Write Your Own Review
You're reviewing:មាស៊ីនបឺតខ្យល់ និងអ៊ុតថង់
Powered by Inklusivity