ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅ

ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ Model ថ្មីចុងក្រោយ

 

 
AvailabilityIn stock
SKU
CDAM0001
$45.00

ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅ
ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅដែលអាចនិយាយបានច្រើនភាសាព្រមទាំង #ភាសាខ្មែរ
បាញ់អាកុលបានល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ចំណុះដាក់បាន 800ml
សាលម្ដងប្រើបាន ពេញ1ថ្ងៃ
តម្លៃ : $ 45.00
ចំនួនស្តុក :​ 10

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅ
Powered by Inklusivity