ម៉ាស៊ីនបូមធូលីក្នុងរថយន្ត

AvailabilityIn stock
SKU
V-0047-6
$23.00

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីក្នុងរថយន្ត
ម៉ាស៊ីនមុខងារ២ (បូមធូលី ស្នប់សប់កង់)
(1) ប៉ូមសម្អាតធូលីក្នុងរថយន្ត
 (2) ជាស្នប់ស៊ប់កង់រថយន្ត
 មានគុណភាពខ្ពស់
 ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
 តម្លៃត្រឹមតែ $22 ប៉ុណ្ណោះ

Write Your Own Review
You're reviewing:ម៉ាស៊ីនបូមធូលីក្នុងរថយន្ត
Powered by Inklusivity