ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Smart

ទីណាមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ទីនោះគ្មានសំរាម

AvailabilityIn stock
SKU
V-0018-12
$300.00

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Smart

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាក Mitsubishi ជាផលិតផលឈានមុខគេដែលទទួលស្គាល់ពី NSF (National Sanitation Foundation) សម្ងួតដៃបានរហ័ស ងាយស្រួលសំអាត និងមានអនាម័យខ្ពស់។ ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាក Mitsubishi ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ សន្សំសំចៃថវិការ គ្មានសំរាម មិនថានៅតាមបន្ទប់ទឹកសាធារណៈ ភោជនីយដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន អោយតែមាន Mitsubishi។ ទីណាមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ទីនោះគ្មានសំរាម ។

Write Your Own Review
You're reviewing:ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Smart
Powered by Inklusivity