ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour

AvailabilityIn stock
SKU
SSM00019
$0.55

ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour
ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour - (150g x 6DOZ)ជាផលិតផលសុទ្ធ100%មកពីប្រទេសថៃ។

តម្លៃ : $0.55 / 1កញ្ចប់

 
Write Your Own Review
You're reviewing:ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour
Powered By INKLUSIVITY