ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour

AvailabilityIn stock
SKU
V-0102-32
$0.55

ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour
ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour - (150g x 6DOZ)ជាផលិតផលសុទ្ធ100%មកពីប្រទេសថៃ។

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 
Write Your Own Review
You're reviewing:ម្សៅបំពង- Gold Label Tempura Flour
Powered by Inklusivity