រូបស្លឹកឈើ និងកែវទឹក សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

$20.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-23

 រូបស្លឹកឈើ និងកែវទឹក សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

រូបស្លឹកឈើ និងកែវទឹក សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

Size: W=6cm,  L:21cm, H=24cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing: រូបស្លឹកឈើ និងកែវទឹក សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ
Powered by Inklusivity