រូបសត្វចាប សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

$18.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-20

រូបសត្វចាប សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

រូបសត្វចាប សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

Size: W=7cm,  L:14cm, H=27cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:រូបសត្វចាប សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ
Powered by Inklusivity