វាំងននផ្កាយ ជាប្រភេទវាំងននបិទជាប់ជញ្ជាំង

AvailabilityIn stock
SKU
VPLK00029
As low as $12.00

វាំងននផ្កាយ ជាប្រភេទវាំងននបិទជាប់ជញ្ជាំង
- ងាយស្រួលតម្លើង
- ចំណេញពេលវេលា
- តម្លៃសមរម្យ
- តម្លៃតាមទំហំ កម្ម៉ង់10-15 ថ្ងៃ 
Color : Pink , Blue , Green , Gray , Purple , White

តម្លៃ:
$12.00 (ទទឹង0.9m×កំពស់1.2m )
$14.00 (ទទឹង1.2m×កំពស់1.5m)
$15.00 (ទទឹង1.2cm ×កំពស់2m)
$18.00 (ទទឹង1.8m×កំពស់2m)

Write Your Own Review
You're reviewing:វាំងននផ្កាយ ជាប្រភេទវាំងននបិទជាប់ជញ្ជាំង
Powered By INKLUSIVITY