សាច់ជ្រូកផាត់ Pork floss (100g - 250g)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0157-1
As low as $2.50

សាច់ជ្រូកផាត់ Pork floss (100g - 250g)
សរសៃសាច់ជ្រូក គ្មានសារធាតុគីមី

តម្លៃ:
$2.50 (100g)
$6.25 (250g)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:សាច់ជ្រូកផាត់ Pork floss (100g - 250g)
Powered by Inklusivity