សាប៊ូម្សៅបោកខោអាវ ប៉ាវ (4.3kg)

As low as $8.50
AvailabilityIn stock
Only %1 left
SKU
V-0102-18

សាប៊ូម្សៅបោកខោអាវ ប៉ាវ (4.3kg)
- ផលិតផលសុទ្ធពីក្រុមហ៊ុន
- ផលិតផលមានកាលបរិច្ឆេទថ្មីៗ
- ផលិតផលមានគុណភាពល្អ

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:សាប៊ូម្សៅបោកខោអាវ ប៉ាវ (4.3kg)
Powered by Inklusivity