សៀវភៅកម្មវិធីកុំព្យូទ័រគណនេយ្យ - Peachtree (Sage 50) 2010

AvailabilityIn stock
SKU
V-0143-1
$7.00

សៀវភៅ Peachtree (Sage 50) 2010 - ពាក្យកាត់ (PT2010)
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រគណនេយ្យ Peachtree 2010 ជាសៀវភៅកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលបង្រៀនទៅលើការចុះបញ្ជីគណនេយ្យក្នុងកម្មវិធីPeachtree ឬ Sage 50 ដែលអ្នកសិក្សាអាចប្រើសៀវភៅនេះបានលុះត្រាចេះគណនេយ្យកម្រិតមូលដ្ឋាន។
- ពណ៌: ស-ខ្មៅ
- (ទំហំ CM) 27.5 x 20 ទំព័រ (492) 

តម្លៃ: $7.00

សម្រាប់អតិថិជននៅតាមខេត្តតម្រូវអោយបង់ប្រាក់មុន 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:សៀវភៅកម្មវិធីកុំព្យូទ័រគណនេយ្យ - Peachtree (Sage 50) 2010
Powered by Inklusivity