សេរ៉ូមដុសខ្លួនជួយអោយស្បែកទន់ ម៉ត់ និងរលោង - Collagen shower serum (250ml)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0163-1
As low as $12.00

សេរ៉ូមដុសខ្លួនជួយអោយស្បែកទន់ ម៉ត់ និងរលោង - Collagen shower serum (250ml)
អត្ថប្រយោជន៏របស់សេរ៉ូមដុសខ្លួនៈ
- ជួយអោយស្បែកទន់ ម៉ត់ និងរលោង ជាពិសេសក្លិនក្រអូបឈ្ងុយដូចទឹកអប់
- មានសារធាតុខូឡាជែនជួយចិញ្ចឹមស្បែកកាន់តែប្រេីកាន់តែសស្អាត
- ជួយកំចាត់បាតេរី និងកន្តួលរមាស់លេីស្បែកព្រមទាំងកាត់បន្ថយស្នាមសង្វារ និងស្នាមផ្សេងៗ
- ជួយកំចាត់បញ្ហាក្លិនខ្លួន ក្លិនក្លៀក ក្លិនសា និងជួយឲ្យស្បែកសស្អាត និងមានសំណេីម

តម្លៃ: $12.00

Write Your Own Review
You're reviewing:សេរ៉ូមដុសខ្លួនជួយអោយស្បែកទន់ ម៉ត់ និងរលោង - Collagen shower serum (250ml)
Powered by Inklusivity