ស្ព្រៃយ៍លាងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាន 9981 A/C system Cleaner

$15.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0218-18

520 ml 

  ស្ព្រៃយ៍លាងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាន 9981 A/C system Cleaner

ជាស្រ្ពៃយ៍កំចាត់ធូលី ស្លែរ បំបាត់ក្លិនមិនល្អ កំចាត់មេរោគបាក់តេរីនិងផ្សិត ដែលនៅជាប់និងប្រពន្ធ័ម៉ាស៊ីនត្រដាក់

• អាចលាងប្រពន្ធ័ម៉ាសុីនត្រជាក់ បានស្អាត

• សម្អាតបានស្អាតល្អ 

• អាចកម្ចាត់បាក់តេរី 

• ផលិតផលប្រទេសអាល្លឺម៉ង

វីធីប្រើ៖ បាញ់ទុកចោល 20នាទី បន្ទាប់មកបើកកំដៅ។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 

Write Your Own Review
You're reviewing:ស្ព្រៃយ៍លាងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាន 9981 A/C system Cleaner
Powered by Inklusivity