ហ្វូមសម្អាតការពារ សំបកកង់ 9979 Tire Shine Tire Foam Cleaner

$10.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0218-12

ផលិតផលប្រទេស អាល្លឺម៉ង

 

ហ្វូមសម្អាតការពារ សំបកកង់ 9979 Tire Shine Tire Foam Cleaner

400ml

ជាផលិតផលសម្អាត ការពារពីភាពចាស់ ការប្រេះការពារជ័រសំបកកង់បានយូរ

និងធ្វើអោយសំបកង់ខ្មៅភ្លឺចាំង។ ងាយស្រួលសម្អាតធូលីដី ពីសំបកកង់។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 

Write Your Own Review
You're reviewing:ហ្វូមសម្អាតការពារ សំបកកង់ 9979 Tire Shine Tire Foam Cleaner
Powered by Inklusivity