ឱសថធម្មជាតិ ​Nin Jiom Pei Pa Koa

AvailabilityIn stock
SKU
V-0110-131
$7.50

Nin Jiom Pei Pa Koa
•​ ឱសថធម្មជាតិខនិជនិងទឹកឃ្មុំ
• បំបាត់ការក្អកពីជំងឺផ្តាសាយ
• កាត់បន្ថយស្លេស
• បន្ទោរបង់បំពង់ក និងស្តារការបាត់សំលេង ចិញ្ចឹមសួត

មនុស្សពេញវ័យ (មានអាយុលើសពី 12 ឆ្នាំ)៖
មួយស្លាបព្រា (15 មល) ត្រូវយក 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
• កុមារ (អាយុ 7-12 ឆ្នាំ)៖
2/3 ស្លាបព្រា (10 មល) ដែលត្រូវយក 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

• កុមារ (អាយុ 3-6 ឆ្នាំ)៖
1/3 ស្លាបព្រា (5 មល) ត្រូវយក 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

• ទិសដៅ៖
1. យកតាមដំបូន្មានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត
2. ជ្រលក់ទឹកក្តៅឧណ្ឌៗ ឬលេបស៊ីរ៉ូយឺតៗដើម្បីឱ្យធូរស្បើយ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ឱសថធម្មជាតិ ​Nin Jiom Pei Pa Koa
Powered by Inklusivity