កាសខ្សែស្តាប់ត្រចៀក - AKEKIO Earphone & Bluetooth AE22

AvailabilityIn stock
SKU
V-0100-28
$4.00

 កាសខ្សែស្តាប់ត្រចៀក - AKEKIO Earphone & Bluetooth AE22

Mode : AE22

• Type : in ear

• Mouth Shape : 3.5mm

• Driver Unit : 10mm

•Impedance : 32

• Color : White

•Sensitivity : 115+3dB

• Frequency Response : 20-20.000Hz

•Packing quantity : 520PCS/65*35*53 (With box in)

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing: កាសខ្សែស្តាប់ត្រចៀក - AKEKIO Earphone & Bluetooth AE22
Powered by Inklusivity