រូបអត្តពលកម្ម សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

$30.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-12

រូបអត្តពលកម្ម សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

រូបអត្តពលកម្ម សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

Size: W=0.25cm, L=0.50cm, H=0.50cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:រូបអត្តពលកម្ម សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ
Powered by Inklusivity