អាគុយ LITHIUM BATTERY (បញ្ចុះតម្លៃ40%)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0014-1-1
Special Price $54.00 Regular Price $90.00

HP-100

Capacity:42000mAh AC:100W

Cell: High capacity, high rate, charge/discharge lithium(18650)
Size:190*155*75mm/7.41*6.05*2.93inch

Weight:1.5 kg/3.307lb

Input:15V/2A

Output:USB1、USB2 5V/3A 9V2A

Maximum:DC 9-12.6V/10A

AC Output/Power:AC 100-240V/50-60Hz; AC 100W

Operating Temp:-20~60°C/68~140°F

Charge Time:6-7 hours at 30°C/86°F

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:អាគុយ LITHIUM BATTERY (បញ្ចុះតម្លៃ40%)
Powered by Inklusivity