ទឹកឃ្មុំផ្កាគ Raw Honey​ (1លីត្រ)

$20.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0002-7

ទឹកឃ្មុំផ្កាគ Raw Honey​ (1លីត្រ)

ទឹកផ្កា គ "Raw Honey" ទឹកដបផ្កា គ ដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ពោរពេញដោយអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព។ បានឆ្លងកាត់មន្ទីរពិសោធន៍ចំណីអាហារក្រសួងកសិកម្ម ទឹកឃ្មុំសុទ្ឋល្អគ្មានជាតិទឹកទ្បើយ។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទឹកឃ្មុំផ្កាគ Raw Honey​ (1លីត្រ)
Powered by Inklusivity