ប្រដាប់ជូតផ្ទះ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0019-1
$13.00

ប្រដាប់ជូតផ្ទះ មានគុណភាពល្អ

✅ សារធាតុ៖ ដង Inox, ធុងជ័រ

✅ ក្នុងប្រអប់មាន៖ ដងជូត ក្រណាត់ជូត ធុង

✅ ពូតសោះទឹក និងមានរន្ធបង្ហូរទឹក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រដាប់ជូតផ្ទះ
Powered by Inklusivity