ឧបករណ៍សាកក្នុងឡាន QB Car Charger

As low as $12.00
AvailabilityIn stock
Only %1 left
SKU
V-0033-1

QB Car Charger ឧបករណ៍សាកក្នុងឡាន

• បច្ចេកវិទ្យាសាកលឿន 18watts

• មានភ្លើង LED សម្គាល់

• USB 2 ports អាចសាកបានពីរឧបករណ៍ក្នុងពេលតែមួយ

• សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់ដល់ថាមពលថ្មរបស់ឧបករណ៍

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ឧបករណ៍សាកក្នុងឡាន QB Car Charger
Powered by Inklusivity