ឃូស៊ីបៃតង

AvailabilityIn stock
SKU
V-0044-13
Special Price $33.00 Regular Price $38.00

ឃូស៊ីបៃតង
១. ជំនួយប្រពន្ធផ្លូវដង្ហើម
២. ជំនួយខួរក្បាល
៣. ជំនួយក្រពះពោះវៀន
៤. កាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងរាងកាយ
៥. ពង្រឹងប្រពន្ធការពារជំងឺ។ល។

តម្លៃ: $38.00 ចុះសល់ $33.00

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 
Write Your Own Review
You're reviewing:ឃូស៊ីបៃតង
Powered by Inklusivity