ជញ្ជីងថ្លឹងពេជ្រ

$172.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0015-5

ជញ្ជីងថ្លឹងពេជ្រ

ជាឧបករណ៍សម្រាប់ថ្លឹងទម្ងន់ពេជ្រធម្មជាតិ ឬពេជ្រចិញ្ចឹម CVD បានគ្រប់ទំហំ

ជាប្រភេទឧបករណ៍សម្រាប់ថ្លឹងទម្ងន់ពេជ្រធម្មជាតិ ឬពេជ្រចិញ្ចឹម CVD បានគ្រប់ទំហំ

មានគុណភាពខ្ពស់ល្អ ទុកចិត្តបាន ១០០% 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ជញ្ជីងថ្លឹងពេជ្រ
Powered by Inklusivity