ឧបករណ៍វាស់ទំហំពេជ្រ

$80.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0015-4

ឧបករណ៍វាស់ទំហំពេជ្រ

ជាឧបករណ៍វាស់ទំហំពេជ្រធម្មជាតិ ឬពេជ្រចិញ្ចឹម CVD បានគ្រប់ទំហំ

ឧបករណ៍មានគុណភាពខ្ពស់ ល្អ ប្រើប្រាស់មានភាពមានទំនុកចិត្ត 

សម្រាប់លោកអ្នកចង់វាស់ ទំហំពេជ្រធម្មជាតិ ឬពេជ្រចិញ្ចឹម CVD បានគ្រប់ទំហំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ឧបករណ៍វាស់ទំហំពេជ្រ
Powered by Inklusivity