រូបដំរី សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

$18.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-15

រូបដំរី សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

រូបដំរី សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

Size: W=22cm, L=11cm, H=15cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing: រូបដំរី សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ
Powered by Inklusivity