សម្បទាកីឡា Fitness Sport

$105.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0004-1

សម្រាប់អ្នកជម្ងឺឆ្អឹងកៀបបសសៃ

សម្រាប់អ្នកជម្ងឺឆ្អឹងកៀបបសសៃ

សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហា កៀបសសៃ មានជម្ងឹឆ្ងឹង កៀបសសៃ ស្ពនដៃជើង ចលនាកាយសម្បទា

អាចដំឡើងប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះ តូចល្មម ជាដែកស្រាល មាំ ប្រើប្រាស់បានយូ 

ងាយស្រួលប្រើហាត់ប្រាណ ដើម្បីសុខភាពនឹងសម្រួលសសៃក្នុងកាយសប្បទា អោយប្រសើរឡើង។ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 

Write Your Own Review
You're reviewing:សម្បទាកីឡា Fitness Sport
Powered by Inklusivity