ប្រហុកត្រីឆ្ដោ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-27
$6.75

ប្រហុកត្រីឆ្ដោ
តម្លៃ : $6.75 / 1កែវ

ប្រហុកត្រីឆ្ដោធ្វើចេញពីត្រីបឹងធម្មជាតិនិងច្រើនដំណាក់កាល ឈ្ងុយនិងមិនមានទឹកត្រាំឡើយ មិនប្រើប្រាស់ជាតិគីមី 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

 
Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រហុកត្រីឆ្ដោ
Powered by Inklusivity