ជញ្ជីងថ្លឹងមាស

$36.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0015-6
ជញ្ជីងថ្លឹង មាស 
ប្រើប្រាស់បានចាប់ពីទម្ងន់តូចរហូតដល់ធំ បានយ៉ាងមានទំនុកចិត្ត
មានគុណភាពល្អ 
 
☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32
Write Your Own Review
You're reviewing:ជញ្ជីងថ្លឹងមាស
Powered by Inklusivity