ណែមត្រីធម្មជាតិកញ្ចប់តូច

90g មាន 5គ្រាប់ណែម

AvailabilityIn stock
SKU
H-1234
$1.00
Brands:

ណែមត្រីធម្មជាតិគ្រាប់វែង គឺផលិតចេញពីសាច់ត្រីរ៉ស់ធម្មជាតិពិតៗ គ្មានជាតិគីមីមិនប៉ះពាល់ ដល់សុខភាព ជាពិសេសធ្វើតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានផាសុខភាព អនាម័យខ្ពស់ ដោយមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាបទដ្ឋានបច្ចេកទេស អនាម័យចំនីអាហារពិភពលោក។ ណែមយើងមិនប្រើថ្នាំផ្សិត ល័ក្ខ(ពណ៍) ដែលជាសារធាតុបង្កអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះឡើយ។ លក្ខណ:ពិសេស៖ ណែមយើងអាចយកធ្វើជា: ណែមអាំង, ណែមខ្ចប់ស្លឹកកន្ទួត,ណែមញាំភ្លា, ណែមគ្រឿងក្លែម, ណែមបំពង

Write Your Own Review
You're reviewing:ណែមត្រីធម្មជាតិកញ្ចប់តូច
Powered by Inklusivity