ជញ្ជីងថ្លឹងពេជ្រ

ជញ្ជីងថ្លឹងពេជ្រ

AvailabilityIn stock
SKU
HD003
$172.00

ជាឧបករណ៍សម្រាប់ថ្លឹងទម្ងន់ពេជ្រធម្មជាតិ ឬពេជ្រចិញ្ចឹម CVD បានគ្រប់ទំហំ

Write Your Own Review
You're reviewing:ជញ្ជីងថ្លឹងពេជ្រ
Powered By INKLUSIVITY