សាប៊ូ Lix Dishwashing

AvailabilityIn stock
SKU
V-0067-4
As low as $0.98

Lix Dishwashing
មានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការជម្រះភាពប្រទ្បាក់ទ្វេដង
ទឹកសាប៊ូលាងចាន មាន3ចំណុះ ៖
- 800ml
- 1500ml
- 4000ml

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:សាប៊ូ Lix Dishwashing
Powered by Inklusivity