ទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 

$35.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-5

ទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 

ទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 

Size: W=23cm, L=23cm, H=62cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 
Powered by Inklusivity