ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក

AvailabilityIn stock
SKU
TULIP WATER FILTERttu
As low as $35.00

ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក ទូលីព កម្ពុជា

ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក ទូលីព កម្ពុជា
✅សាមញ្ញមានភាពងាយស្រួលចម្រោះលឿន
✅លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

ឧបករណ៍ចម្រោះទឹកទូលីព កម្ពុជា ដែលទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប និងបណ្តាប្រទេសក្នុង តំបន់អាស៊ី បាននាំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ។ ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក ទូលីពកម្ពុជា មានលក្ខណះតូច ស្រាល ងាយស្រួលយកតាមខ្លួនទៅគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណះតូចនេះ អាចប្រើប្រាស់ក្នុងការចម្រោះ រឺបន្សុត ទឹកបឹង ស្ទឹង ទន្លេ ព្រែក អូ ទឹកអណ្តូង ទឹកត្រពាំង ស្រះ ថ្លុក ជាដើម ជាពិសេស គឺអាច ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដូចជា ទឹកជំនន់ ដោយចម្រោះទឹក ដោយផ្ទាល់ពីទឹកដែលលិចជននេះហើយ មានគុណភាពបន្សុតទឹកហូបបានតែម្តង។ មានប្រសិទ្ធភាព ១០០ ភាគរយ ក្នុងការកំចាត់មេរោគ បាក់តេរីបង្កជំងឺរាគរូស ភាពកករ និងក្លិនមិនល្អរបស់ទឹក។ មានសម្ថភាពចម្រោះទឹកបាន ពី ៤ ទៅ ៧ លីត្រ ក្នុងមួយម៉ោង ហើយ អាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ ៩ ឆ្នាំ

ជាបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសហុល្លង់