ប៊ិចចុចពិនិត្យពេជ្រ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0015-3
$41.00

ប៊ិចចុចពិនិត្យពេជ្រ

ជាប្រភេទប៊ិចចុចដែលអាចពិនិត្យដឹងថាពេជ្រ ឬត្បូងក្លែងក្លាយ

របស់ល្អ ធានាគុណភាពខ្ពស់ លោកអ្នកអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់ពិនិត្យដឹងថាពេជ្រ ឬត្បូងក្លែងក្លាយ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32