សេរ៉ូមបំប៉នសក់

AvailabilityIn stock
SKU
V-0019-4
$8.00

សារ៉ូមបំប៉នសក់មានគុណភាពល្អ​ និងតម្លៃសមរម្យ

សេរ៉ូមបំប៉នសក់

ជួយបំប៉នសក់អោយមានសភាពរឹហរាំ ធ្វើអោយសក់ទុនរលោង មានសំណើមមិនងាយជ្រុះ អាចប្រើប្រាស់បានទាំងបុរសនិងនារី

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32